HODNOCENÍ DIAMANTŮ – 4C

Každý diamant je posuzován podle čtyř základních kritérií, jejichž kombinací poznáme skutečnou kvalitu a cenu diamantu. Tato kritéria se nazývají „4C“.

  • Carat – Váha
  • Clarity – Čistota
  • Colour – Barva
  • Cut – Brus

Carat – Váha

Karát je jednotkou váhy diamantu. Jeden karát (1ct) je 0,2 gramu. A tak diamant o hmotnosti 10 gramů má váhu 50 karátů. Diamanty v běžně prodávaných špercích mají obvykle váhu v desetinách až jednotkách karátů. Ačkoliv jsou karáty nejznámějším faktorem při určování hodnoty diamantu, je důležité mít na paměti, že dva kameny o stejné váze mohou mít velmi rozdílnou hodnotu, která závisí na celkové kvalitě diamantu. Kvalitativně vysoce hodnotné diamanty se vyskytují ve všech velikostech. Také je důležité si uvědomit, že váha neovlivňuje hodnotu diamantů co do jejich proporcí a čím větší je kámen, tím stoupá cena za jeden karát.

Zajímavost: Termín karát je odvozen už z doby antického světa, kdy obchodníci s drahými kameny a výrobci šperků k jejich vážení používali semena z plodů karobového stromu (hebrejsky charuv, arabsky kharoub), u nás známého pod pojmem svatojánský chléb nebo chlebovník. Karobové semeno tak dalo vzniknout názvu karát. Karobová semena se začala používat jako jednotka k vážení diamantů, protože mají shodnou velikost a především i hmotnost, díky čemuž mohla posloužit k ustanovení standardu váhy diamantů a drahých kamenů vůbec. Do začátku 20. století se hodnota jednotky několikrát měnila, metrická hodnota karátu byla mezinárodně uznána v roce 1907 a s celosvětovou platností se používá dodnes.

Váha

Clarity – Čistota

Čistota drahého kamene je definována na základě podrobného zkoumání všech nedokonalostí, jako jsou např. inkluze (vnitřní uzavřeniny) a vnější poškození. Pro definici čistoty kamene je závazné desetinásobné zvětšení pod lupou (aplanatická a achromafická lupa). Téměř všechny diamanty obsahují miniaturní „nedokonalosti“, které však nejsou překážkou jejich jedinečnosti, ani neovlivní jejich krásu. Inkluze v diamantech jsou součástí přírody, která učinila každý kámen neopakovatelným a jsou zároveň potvrzením jejich přírodního původu. Avšak zároveň platí, čím méně „nedokonalostí“, tím vzácnější drahokam. Dokonale čistý je ten diamant, na němž zkušené oko ani při desetinásobném zvětšení pod lupou neobjeví inkluzi nebo zakalení.

Podrobněji: Termín „čistý pod lupou“ označuje nejvyšší stupeň čistoty. Tuto čistotu mají ty diamanty, které po přezkoumání zkušeným odborníkem při desetinásobném zvětšení pod lupou neobsahují žádné inkluze. Ostatní stupně čistoty diamantu se určují podle velikosti, polohy, zabarvení a počtu inkluzí. Poslední stupeň čistoty, na stupnici označený značkou P 3 (piqué), obsahuje inkluze, které mohou být viditelné pouhým okem zkušeného znalce. Pouze asi 20% vytěžených diamantů má dostatečnou čistotu na to, aby mohly být užity v klenotnictví. Ostatních 80% se využívá průmyslově.

Čistota

Colour – Barva

Barva je jednou z nejdůležitějších zjevných vlastností drahokamu, neboť se významně podílí na určení jeho hodnoty. Mluvíme-li o diamantu, vybaví se nám většinou bezbarvý drahokam. Diamanty se však vyskytují v udivující paletě barev, která se pohybuje od růžové přes červenou (velmi vzácná), modrou, zelenou, žlutou a hnědou až po černou. Bezbarvé diamanty, které pracovně označujeme názvem prvotřídně bílé, jsou velmi vzácné. Jsou ideálem krystalu, jenž láme světlo do všech barev duhy, a proto jsou diamanty jedinými drahokamy, u nichž se cení bezbarvost. Tip: K ocenění barvy diamantu používáme velmi podrobnou stupnici barev, které se označují velkými písmeny abecedy, počínaje písmenem D, přičemž hodnocení barvy diamantu je založeno na pozorování intenzity zvyšující se žluté sytosti. Barva diamantu se stanoví porovnáváním se vzorovými kameny. Kameny se porovnávají pod lampou, která vydává světlo shodné s denním světlem. Sytost a barva odstínu může zvýšit i snížit cenu diamantu. Například bílé diamanty s odstínem žluté jsou většinou levnější, zatímco diamanty jiných barev (růžové nebo modré) jsou velmi ceněny.

Barva

Cut – Brus

Brus diamantu, jeho proporce a symetrie mají klíčový význam pro vzhled diamantu a jeho brilanci. Brilancí se rozumí rozptyl světla na spektrální barvy, tedy disperze, která způsobuje „oheň“ nebo „život“ v kameni. Brus je jediné kritérium ze 4C, které je nejvíce ovlivnitelné člověkem, neboť ostatní kritéria jsou dána přírodou. Pokud brus vykáže optimální proporce, diamant zazáří nejkrásnějším třpytem. Nejoblíbenějším brusem je tzv. briliantový brus (briliant), který má 57 facet (plošek). Ostatní brusy jako smaragdový, ovál, kapka, srdce, princes a markýza se nazývají fantazijní brusy a mají různý počet facet. Brus a jeho proporce se označují jako velmi dobrý, dobrý, střední a špatný.

Brus

Kvalita odrazu světla u různých proporcí brusu

  1. Když světlo vstoupí do diamantu vybroušeného ve správných proporcích, odráží se z facety na facetu a vrací se v duhových barvách přes horní část kamene zpět k oku.
  2. Pokud je spodní část vybroušeného diamantu příliš hluboká, tak se velké množství světla odráží pod špatným úhlem do protilehlých facet a uniká přes ně ven. Diamant pak vypadá uprostřed tmavý.
  3. Je-li brus příliš plochý, uniká světlo spodní částí přímo dolů a kámen postrádá brilanci.